CO2-Prestatieladder

A.A. Snijders & Zn. is zich bewust van zijn klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te krijgen in de eigen CO2 voetafdruk.
In 2017 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze eigen bedrijfsvoering.
Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.
Onderdeel van de klimaatambities van A.A. Snijders & Zn. is het behalen van een certificaat op de CO2 prestatieladder.
Op basis van de uitgevoerde emissie inventaristatie is de Emissie inventaris opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot.
De directie van A.A. Snijders & Zn. heeft aan de hand van de Emissie inventaris een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

 

 

P 18 Interne- en externe communicatie 2018

 

Evaluatie Doelstellingen CO2 prestatieladder 2018

CO2 prestatieladder over 1e helft 2018

Energiebeoordeling 2017-2018

 

CO2 prestatieladder over geheel 2017

CO2 prestatieladder over 1e helft 2017

 

CO2 prestatieladder over geheel 2016

Energiebeoordeling 2016-2017

Initiatief CO2 ondertekend 2016-2017

 

SKAO-Link: http://mijn.skao.nl/publicaties

 

Certificaat:

Certificaat CO2 Bewust-A.A. Snijders en Zonen V.O.F.